På utstilling og i konkurranse skal NKKs regelverk følges, og spesielt «NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund», «NKKs antidopingreglement», samt gjeldende regelverk for aktiviteten. Punktene nedenfor er et kort utdrag og presisering av regelverket ift utstilling. NKK forventer at punktene følges av alle utstillere.

Hunder skal alltid behandles godt og holdes på en slik måte at den får tilfredsstilt sitt behov for bevegelse, mosjon, aktivisering og sosial kontakt. Å delta på utstilling eller i andre konkurranser med hunden er ikke nødvendig for å ivareta hundens velferd, men er vårt valg som følge av vår hobby og interesse. Det er alltid vårt ansvar å ivareta hundens velferd i alle sammenhenger.

Hundens integritet og egenverd skal alltid respekteres, uavhengig av våre mål og ambisjoner eller hundens «verdi» i utstillings- eller konkurransesammenheng. Ingen aspekter ved deltakelse får gå ut over hundens velferd. 3. Trening og forberedelser til utstilling/konkurranse skal ikke foregå på en måte som legger utilbørlig press på hunden, eller påfører den psykisk eller fysisk ubehag.

Hunden skal være mentalt og fysisk skikket til å delta på utstilling/konkurranse. Hunden skal være frisk og i likevekt. Om hunden viser åpenbare tegn på redsel og/eller mistrivsel, eller har synlige fysiske skader som hemmer den, skal den ikke delta. Hunden skal sikres nødvendig hvile.

Det skal tas spesielt hensyn til valper og unge hunder. Disse bør vennes gradvis vendes til travle, støyende og potensielt skremmende omgivelser, i et tempo tilpasset hundens personlighet og reaksjon på omgivelsene.

Under transport til og fra utstilling/konkurranse bør hunden minimum ha plass til å sitte, reise seg og snu seg, samt strekke seg og legge seg i en naturlig stilling. Temperaturen på hundens plass bør kontrolleres så den ikke blir for varm eller kald.

Oppstalling av hunden på utstilling/konkurranse (f.eks. i bur) skal skje på forsvarlig vis. Hunden skal minimum ha plass til å sitte, reise seg og snu seg, samt strekke seg og legge seg i en naturlig stilling. Hunden skal være skjermet fra varme og kulde, og i størst mulig grad også fra stress og forstyrrelser. Hunden skal ikke være uten tilsyn lenge av gangen.

Ved fremføring på utstilling skal ikke hunden føres i så stramt kobbel at den påføres ubehag. Den skal heller ikke tvinges til å stå i unaturlige posisjoner, og skal ikke løftes i kobbel/hale. Selv om slik løfting ikke alltid medfører synlig ubehag for små og lette hunder, gir det inntrykk av mangel på respekt og virker støtende på publikum. 9. For utstillingshunden får krav til pels og presentasjon ikke bli så omfattende at det påvirker hundens velferd negativt. Også pelshunder skal kunne leve et naturlig liv, og få sine behov for mosjon og aktivitet tilfredsstilt. Pelsstell og trimming skal ikke foregå i mange timer uten pause. Det må utvises stor forsiktighet dersom hundens hode fikseres i en såkalt «galge» under pelsstell eller annen pleie; hunden må under ingen omstendighet forlates med fiksert hode.

 


Retningslinjer NKK

Utstillingsregler NKK

TERMINLISTE

Les utstillingsannonsen eller ta kontakt med utstillingskomiteen for nærmere informasjon. Både påmeldings- og betalingsfrister- og rutiner kan variere fra utstilling til utstilling. Hvis du melder på for sent, kan det være at hele utstillingen går av stabelen uten deres store stjerne. For sen betaling kan medføre en ekstrabetaling på 50% av påmeldingsavgiften. De fleste hundeklubber som arrangerer utstillinger har idag elektronisk påmelding. Da ligger opplysningene om hunden din lagret i databasen hos NKK og påmeldingen er enkel og lettvint.


Utstillingshunden må være i god kondisjon og trenger derfor regelmessig mosjon. Skippertak fører sjeldent til suksess. Dessuten må hunden være "normalt lydig": kunne gå greit i bånd, la dommeren se på tenner og kunne stå i ro slik at dommeren får vurdert hunden både stående og gående.
 
Ca. 1 uke før ustillinga vil du motta et skriv eller en mail med ditt start nummer (dersom du har betalt påmeldingsavgiften inne fristen).Der er det også opplysning om sted ,oppmøtetid og ringnummer. Her kan du også se hvor mange andre hunder som er påmeldt i din rase. Møt alltid i god tid med en godt luftet og velstelt hund som er klippet/stelt etter rasestandarden. Snakk med en som kjenner til hvordan din rase skal være dersom du er usikker på det. Oppdretteren din kan sikkert hjelpe deg med dette. De fleste setter stor pris på at hunder fra deres oppdrett blir stilt ut.
Når utstillingen nærmer seg, må du gjerne få klippet og pyntet litt på de verste tjafsene (spesielt golden og flat). Du kan sikkert få hjelp av oppdretteren eller noen han/hun kan anbefale. Kort tid før utstillingen må hunden vaskes og pelsen greies og kammes etter alle kunstens regler slik at pelsen ser ren og nystelt ut. Noen hunder bør vaskes noen dager i forveien, mens andre med fordel kan vaskes dagen i forveien. Det kan være nyttig å snakke med noen som har erfaring fra dette tidligere - det er faktisk en del nyttige knep i denne sammenheng.Startnummeret ( katalognummeret) fester du på din venstre side med en sikkerhetsnål eller en klips. Når du skal inn i ringen blir ditt nummer ropt opp av ringsekretæren, og du og hunden din er i gang. Husk å ha hunden på din venstre side og gå mot klokka i ringen. Dommeren og ringsekretæren vil gi deg de beskjedene du trenger og ber deg vanligvis om å gå en runde rundt i ringen, så fram og tilbake, eller i trekant. Hold fokuset på hunden og ros den gjerne når den trenger det. Hunden skal som regel vise seg i fint trav, men sjekk hva som er vanlig for din rase. Hunden skal stå så pent som mulig slik at dommeren får vurdert vinkler og rygglinje. Noen raser må også stilles på et bord til vurdering. Hunden må godta at dommer sjekker tennene og bittet. Så dette må øves godt på før utstillingsdagen.
Husk å få med deg: vaksinasjonsattest og deltakernummer. Samt: vannskål, godbiter til hund og kanskje også eier, håndkle (hvis hunden blir våt/skitten), kam, utstillingsbånd, nummerklemme osv. Mange ganger er det også fornuftig å ta med et hundeteppe hvis hunden blir liggende en stund før dere skal i ringen. Hundebæsjposer. Plukk alltid opp etter hunden din. Mange arrangører har poser lett tilgjengelig for utstillerne, men greit og ha med seg selv også. Skulle hunden din være uheldig å gjøre fra seg mens du er inne i ringen, så bare plukk rolig opp etter den og fortsett som før.På utstillingen er det fornuftig å kjøpe en ustillingskatalog, slik at du kan se hvilke andre hunder som er med på utstillingen. Hvis tispen har fått løpetid, bør du være hensynsfull og ta henne inn til ringen etter at hannhundene er ferdige i ringen. Det er viktig å sjekke tidspunkt og dato samt nøyaktig lokalisering - trist om man reiser på galt tidspunkt eller kommer til feil sted. Utstillingen går i så fall sin gang uten at du får vist hunden din.

I utstillingsringen finnes det KUN 2 posisjoner. Hunden skal stå i ro. Dette kan med fordel trenes på. Og den skal trave (ikke galoppere) rundt i ringen. Hver rase har sitt bevegelsesmønster, så her må fart og skrittlengde tilpasses hundens bevegelser. Pass på at du går "avslappet" med hunden. Pass på at du stiller deg foran dommeren når du stopper, slik at dommeren ikke må flytte på seg.

Førsteinntrykket er meget viktig for dommeren. I ringen er det også viktig at det er god kontakt mellom hund og fører. Prat gjerne med hunden og få den til å vise seg fra sin beste side. Dette må trenes på hjemme. Det nytter ikke å komme på utstilling uten å være forberedt, og kanskje bli skuffet over at det ikke gikk bra. Husk at DU vet hvor fint hunden din kan vise seg. I ringen er detDIN oppgave å vise dommeren dette. Det er kort tid vi har til disposisjon, så her må konsentrasjonen være på topp.


Det er to typer bedømmelse på hundeutstilling. Den ene er kvalitetsbedømmelsen, hvor hver enkelt hund blir målt opp mot rasens ideal, som er beskrevet i rasestandarden. Standarden er bygget opp ut fra den funksjon (arbeidsoppgave) den enkelte rase skal fylle, og er som regel utarbeidet i rasens opprinnelsesland. Den andre typen er konkurransebedømmelse. Her vurderes de anmeldte hundene opp mot hverandre, og den hunden som er nærmest idealet – har minst detaljfeil – vinner. Men heldigvis har de forskjellige dommerne forskjellig syn på hva de anser som viktige detaljer. Hundene deles inn i klasser etter kjønn og alder. Hannhunder og tisper hver for seg. Først kommer klassens hunder samlet inn i ringen. Da gjelder det å stille hunden opp så pent som mulig, førsteinntrykket er meget viktig for dommeren 
Regler, klasser og sløyfer står omtalt i utstillingsreglementet, som det kan lønne seg å lese igjennom på forhånd. Det er mye å sette seg inn i for en førstegangsutstiller.Ta den første utstillingen som en trening, og delta gjerne på valpeshow som ledd i treningen. Både hund og eier trenger å øve seg. "Rom" ble som kjent ikke bygget på en dag! 
På utstillinger treffer man andre med samme interesse og med samme rase som en selv og man kan utveksle erfaringer og få gode råd om hundehold. For en som skal kjøpe hund/velge rase er det lurt å besøke ei utstilling og på den måten få kjennskap til ulike raser og forskjellige oppdrettere. Hunder som skal delta på UTSTILLINGER må være fylt 9 mnd.,være registrert i NKK, ha fått de nødvendige vaksiner (minimum 14 dager før utstillingen) og hunden skal være ID-merket. Dersom du ønsker å stille hunden din før den er fylt 9 mnd. kan du melde den på VALPESHOW/VALPESKUE. Det fungerer på samme måte som ei vanlig utstilling, men er ikke offisiell og resultatet blir ikke registrert hos NKK. Men dette er fin trening for både deg og hunden din. På Valpeshow må hunden være fylt 4mnd. Hver rase er delt inn i to klasser 4 - 6 mnd. og 6 -9 mnd. Ikke alle utstillinger har dette tilbudet. Mange hundeklubber tilbyr ringtrening. Her kan du sammen med andre utstillingsinteresserte trene hunden til de tingene den møter på en utstilling og få hjelp og veiledning, og man kan dra nytte av hverandres erfaringer. Utstillinger annonseres først og fremst i medlemsbladet Hundesport og på Norsk Kennel Klubbs nettsted.