Avlsregler for Cocker spaniel
Avlsregler for retriever
Avlsanbefalinger øyesykdommer

Kennelen ligger idyllisk til i Tangeveien 12 på Sokna ved elva Sogna i Soknedalen i Buskerud fylke, Ringerike kommune. Pr. mars 2014 har det blitt født 105 flat coated retriever valper på kennelen fra oppstart i april 2001. Jeg har et valpekull i året omtrent, men satser på kvalitet framfor kvantitet. Jeg selger ikke valp til hvem som helst, da jeg vil ha en god magefølelse for at valpen får et godt liv etter sin start hos meg...


Jeg har hatt flat coated retriever fra 1988. Første valpekullet ble født i 2002. Sognafaret så dagens lys i april 2001, da var navnet offisielt godkjent i FCI og klar til bruk. Navnet kommer av elva som renner forbi kennelen. Rett nedenfor meg er det en foss. I gamle dager var det et kobberverk ved denne fossen.

I 1988 fikk min første flatcoated retriever ved en tilfeldighet. Jeg hadde mast om hund i "årevis", og siden jeg ikke fikk valp måtte jeg starte med en omplasseringshund. Det var en flat coated tispe på 2 år som skulle omplasseres i Hønefoss. Jeg driver med spor, lydighet og utstilling med mine hunder. Våren 2008 gikk jeg agilitykurs i regi av Drammen brukshund klubb. Den ene blir i tillegg litt jakt trent. Min første golden retriever kjøpte jeg i 1995. Sommeren 2012 gjorde engelsk cocker spanielen sitt inntog hos oss. 2019 falt valget på en leonberger, som jeg har ønsket meg i mange år.


Av og til sier folk til meg: "Opp med humøret - det er "bare en hund"" eller "Det er mange penger for "bare en hund"". De forstår ikke den reisen jeg har gått i gjennom, de timer jeg har brukt, og de penger som er involvert i "bare en hund". Noen av mine stolteste øyeblikk har vært med "bare en hund". Mange timer er gått hvor mitt eneste selskap var "bare en hund". Noen av mine sørgeligste øyeblikk har vært som følge av "bare en hund", og de dager i mørket når jeg har grått, har "bare en hund" alltid hvert ved min side. "Bare en hund" ga meg trøst til å overvinne de dager som måtte komme. Hvis du syntes at det er "bare en hund" vil du kanskje forstå setninger som "bare en venn", "Bare en soloppgang" eller "bare et løfte". "Bare en hund" bringer meg et fantastisk vennskap, tillit og ubegrenset glede. "Bare en hund" bringer den medfølelse og tålmodighet jeg har bruk for, for å bli ett bedre menneske.På grunn av "bare en hund" kan jeg finne på å stå opp tidlig, gå en lang tur og se med reist hode inn i fremtiden. Så for meg, og folk som meg er det ikke "bare en hund". Men håp og drømmer om fremtiden, glade minner fra fortiden og den rene glede i øyeblikket. "Bare en hund" frembringer det beste i meg og får mine tanker vekk fra meg selv og dagens bekymringer. Jeg håper at folk en dag kan forstå at det ikke er "bare en hund", men noe som gjør meg glad, og holder meg og menneskeheten fra å være "bare et menneske".
Innehaver av kennelnavn skal i følge NKK :

• Alltid drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om hundehold generelt og rasen(e) spesielt, inkludert rasetypisk konstruksjon, mentalitet, helse og bruksegenskaper samt generell kunnskap om avl og oppdrett.

• Arbeide for å ivareta og utvikle rasen gjennom seleksjon og kombinasjon av avlsdyr. 
• Alltid benytte skriftlige avtaler ved paring, salg av valp, forvertsavtaler og eventuelle avlsrettigheter. Avtalene må ikke ha urimelige krav som bryter mot etiske normer og gjeldende lovgivning. Det anbefales å benytte NKKs avtaler/skjema. 

• Oppdretter skal avtale pris med kjøper, og oppdretter skal ikke stille urimelige tilleggskrav. 
• Sørge for å holde seg kunnskapsmessig oppdatert blant annet ved deltakelse i NKKs utdanning for oppdrettere, NKKs sentrale seminarer osv. 

• Skal oppfordre sine valpekjøpere til å gjennomføre de screeningundersøkelser som NKK og raseklubbene anbefaler. 
• Være åpen for at offentlige instanser gis adgang til å inspisere hundeholdet.

Våren 2008 tok jeg kynologikurs med Per-Harald Nymark som instruktør gjennom Nkk region Buskerud. Noen styreverv har jeg vært innom, men har valgt å bruke tiden min på mine hunder isteden for møter. Jeg har vært på mange oppdretterseminarer i Retrieverklubbens regi, samt Oslo Hundeskole. Høsten 2014 startet Oppdretterskolen i regi av NKK, som ble fullført våren 2015.Jeg driver oppdrett i liten målestokk, da jeg er synes lite om de store kennelene som driver en produksjon av valper. Jeg vil ha oversikt over de valpene jeg har levert og kunne følge dem opp videre. Det er viktig med det årlige valpetreffet, for å få et samarbeid til å fungere synes jeg. Da har valpekjøperene en åpen invitasjon for å hilse på og holde kontakten.
 


Snakk med oppdretteren og ikke minst tidligere valpekjøpere om du får mulighet, så mange som mulig! Det er de som kan fortelle deg hva du kan vente deg, og som kan hjelpe deg å finne frem i jungelen av informasjon og desinformasjon! Skal du kjøpe valp, besøk gjerne flere stykker så du har noe å sammenligne. Begge parter skal ha en god magefølelse ved et valpekjøp.
Jeg har tre barn født i 1992, 1995 og 2002. Kenneth avla fagprøve som rørlegger november 2014, Merethe har autorisasjon som vernepleier mai 2017. Lita-Kleopatra har startet på videregående skole høsten 2018.