Agility betegner en form for hundesport som fokuserer på samspill og samarbeid mellom hund og hundefører i konkurranser som foregår i en løype med forskjellige hindre som hunden skal passere i riktig rekkefølge, med færrest mulig feil, på kortest mulig tid. Hundeføreren bidrar aktivt med styringskommandoer hunden må følge for å lykkes.Agility utøves på en agilitybane der hindre er satt i system etter bestemte regler. Hindrene kan være høydehopp, oxer (dobbelthinder), mur, bord, balansebom, vippe, møne, slalåm, tunnel, pølse, hjul og lengdehopp satt i system og kombinasjoner. Utformingen av banen er utelukkende opp til dommeren og dommerens fantasi, men den naturlige siden å handle hunden på må skifte minst to ganger. Det arrangeres også agilitykonkurranser for lag og i hopp.Det skal være minst 15 og maks 22 hindre med en avstand på mellom 1 og 7 meter, avhengig av størrelsesklasse. Ikke færre enn 7 av hindrene skal være hoppehinder. Et standard sett med konkurransehindre må inneholde minst 14 høydehopp-hindre. Den totale banelengden hunden skal tilbakelegge skal være mellom 100 og 200 m. Banestørrelsen kan variere ganske mye, men ringen man trenger for å bygge banen bør være minst 30 x 40 meter. Innen dette område skanl banen bygges med en minimum størrelse av 20 x 40 meter.Agility krever mye trening om man vil bli god. De beste ekvipasjene kan komme med på landslaget, men de fleste velger å drive med denne sporten for sin egen og hundens fornøyelse. Det arrangeres konkurranser i agility på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan, herunder også Norges- og Verdensmesterskap. VM er arrangert årlig siden 1996.Plasseringene bestemmes ut fra sum av feilpoeng. Feil deles inn i tidsfeil (for å ikke ha fullført banen innen utløpet av fastsatt standardtid) og banefeil (feil for å ikke ha utført banen korrekt). I de tilfeller der sum av feilpoeng er like, plasseres hunden med minst banefeil først. I de tilfeller der sum feil og banefeil er like plasseres hunden med raskest tid først. Det fines fire premiegrader i agility: "excellent" (0-5,99 feilpoeng), "very good" (6-15,99 feilpoeng), "good" (16-25,99 feilpoeng) og "no qualification" (>26 feilpoeng). De 3 beste tildeles rød, blå eller gul sløyfe. Dessuten finnes også Agilitymerker, CERT og championat i henhold til regelverket.
Sognafarets Magic Rivers "Rambo"